1044 : Access denied for user 'seenms_admin'@'localhost' to database 'seenms_kodeks_pracy_komentarze'
n Wykaz chorób zawodowych

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks pracy | Konstytucja RP | Kodeks cywilny
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks pracy

Prawo pracy
Portal informacyjny
A A A
Stan prawny: marzec 2024r.
Linki sponsorowane

Wykaz chorób zawodowych

Wykaz chorób zawodowych wraz z okresem, w którym wystapienie udokumantowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej pomimo prześniejszego zakończenia pracy w narażeniu zawodowym.

Choroby zawodoweOkres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej pomimo wcześniejszego zakończenia pracy w narażeniu zawodowym
Zatrucia ostre albo przewlekłe lub ich następstwa wywołane przez substancje chemicznew przypadku zatruć ostrych - 3 dni,
w przypadku zatruć przewlekłych - w zależności od rodzaju substancji
Gorączka metaliczna3 dni
Pylice płuc:
pylica krzemowanie można określić
pylica górników kopalń węglanie można określić
pylico-gruźlicanie można określić
pylica spawaczynie można określić
pylica azbestowa oraz pozostałe pylice krzemianowenie można określić
pylica talkowanie można określić
pylica grafitowanie można określić
pylice wywołane pyłami metalinie można określić
Choroby opłucnej lub osierdzia wywołane pyłem azbestu:
rozległe zgrubienia opłucnejnie można określić
rozległe blaszki opłucnej lub osierdzianie można określić
wysięk opłucny3 lata
Przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli, które spowodowało trwałe upośledzenie sprawności wnetylacyjnej płuc z obniżeniem natęzonej objętości wydechowej pierwszosekundowej (FEV1) poniżej 60% wartości należnej, wywołane narażeniem na pył lub gazy drażniące, jeżeli w ostatnich 10 latach pracy zawodowej co najmniej w 30% przypadków stwierdzono na stanowisku pracy przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń1 rok
Astma oskrzelowa1 rok
Zewnątrzpochodne alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych:
postać ostra i podostra1 rok
postać przewlekła3 lata
Ostre uogólnione reakcje alergiczne1 dzień
Byssinoza7 dni
Berylozanie można określić
Choroby płuc wywołane pyłem metali twardychnie można określić
Alergiczny nieżyt nosa1 rok
Zapalenie obrzękowe krtani o podłożu alergicznym1 rok
Przedziurawienie przegrody nosa wywołane substancjami o działaniu żrącym lub drażniącym2 lata
Przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym, trwającym co najmniej 15 lat:
guzki głosowe twarde2 lata
wtórne zmiany przerostowe fałdów głosowych2 lata
niedowład mięści wewnętrznych krtani z wrzecionowatą niedomykalnością fonacyjną głośni i trwałą dysfonią2 lata
Choroby wywołane działaniem promieniowania jonizującego:
ostra choroba popromienna uogólniona po napromieniowaniu całego ciała lub przeważającej jego części2 miesiące
ostra choroba popromienna o charakterze zmian zapalnych lub zapalno-martwiczych skóry i tkanki podskórnej1 miesiąc
przewlekłe popromienne zapalenie skórynie można określić
przewlekłe uszkodzenie szpiku kostnegonie można określić
zaćma popromienna10 lat
Nowotwory złośliwe powstałe w następstwie działania czynników występujących w środowisku pracy, uznanych za rakotwórcze u ludzi:
rak płuca, rak oskrzelaindywidualnie w zalezności od okresu latencji nowotworu
międzybłoniak opłucnej albo otrzewnejindywidualnie w zalezności od okresu latencji nowotworu
nowotwór układu krwiotwórczegoindywidualnie w zalezności od okresu latencji nowotworu
nowotwór skóryindywidualnie w zalezności od okresu latencji nowotworu
nowotwór pęcherza moczowegoindywidualnie w zalezności od okresu latencji nowotworu
nowotwór wątrobyindywidualnie w zalezności od okresu latencji nowotworu
rak krtaniindywidualnie w zalezności od okresu latencji nowotworu
nowotwór nosa i zatok przynosowychindywidualnie w zalezności od okresu latencji nowotworu
nowotwory wywołane działaniem promieniowania jonizującego z prawdopodobieństwem indukcji przekraczającym 10%indywidualnie, po oszacowaniu ryzyka
Choroby skóry:
alergiczne kontaktowe zapalenie skóry2 lata
kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia1 miesiąc
trądzik olejowy, smarowy lub chlorowy o rozległym charakterze1 miesiąc
drożdżakowe zapalenie skóry rąk u osób pracujących w warunkach sprzyjających rozwojowi drożdżaków chorobotwórczych1 miesiąc
grzybice skóry u osób stykających się z materiałem biologicznym pochodzącym od zwierząt1 miesiąc
pokrzywka kontaktowa2 miesiące
fotodermatozy zawodowe2 lata
Przewlekłe choroby układu ruchu wywołane sposobem wykonywania pracy:
przewlekłe zapalenie ścięgna i jego pochewki1 rok
przewlekłe zapalenie kaletki maziowej1 rok
przewlekłe uszkodzenie łąkotki u osób wykonujących pracę w pozycji klęczącej lub kucznej1 rok
przewlekłe zapalenie okołostawowe barku1 rok
przewlekłe zapalenie nadkłykcia kości ramiennej1 rok
zmęczeniowe złamanie kości1 rok
Przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego wywołane sposobem wykonywania pracy:
zespół cieśni w obrębie nadgarstka1 rok
zespół rowka nerwu łokciowego1 rok
zespół kanału de Guyona1 rok
Obustronny trwały odbiorczy ubytek słuchu typu ślimakowego lub czuciowo-nerwowego spowodowany hałasem, wyrażony podwyższeniem progu słuchu o wielkości co najmniej 45 dB w uchu lepiej słyszącym, obliczony jako średnia arytmetyczna dla częstotliwości audiometrycznych 1,2 i 3 kHz2 lata
Zespół wibracyjny:
postać naczyniowo-nerwowa1 rok
postać kostno-stawowa3 lata
postać mieszana: naczyniowo-nerwowa i kostno-stawowa3 lata
Choroby wywołane pracą w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego:
choroba dekompresyjna5 lat
urazy ciśnieniowe3 dni
następstwa oddychania mieszaninami gazowymi pod zwiększonym ciśnieniem3 dni
Choroby wywołane działaniem wysokich albo niskich temperatur otoczenia:
udar cieplny albo jego następstwa1 rok
wyczerpanie cieplne albo jego następstwa1 rok
odmroziny1 rok
Choroby układu wzrokowego wywołane czynnikami fizycznymi, chemicznymi lub biologicznymi:
alergiczne zapalenie spojówek1 rok
ostre zapalenie spojówek wywołane promieniowaniem nedfioletowym3 dni
epidemiczne wirusowe zapalenie spojówek lub rogówki1 rok
zwyrodnienie rogówki wywołane czynnikami drażniącymi3 lata
zaćma wywołana działaniem promieniowania podczerwonego lub długofalowego nadfioletowego10 lat
centralne zmiany zwyrodnieniowe siatkówki i naczyniówki wywołane krótkofalowym promieniowaniem podczerwonym lub promieniowaniem widzialnym z obszaru widma niebieskiego3 lata
Choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwanie można określić

Opracowano na podstawie: Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie chorób zawodowych z dnia 30 czerwca 2009 r.

Nie zadano jeszcze żadnego pytania. Bądź pierwszy!
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 
Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie