Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks pracy | Konstytucja RP | Kodeks cywilny
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks pracy

Prawo pracy
Portal informacyjny
A A A
Stan prawny: grudzień 2021r.
Linki sponsorowane

Ustawa z dnia 25 listopada 2010 r.

o zmianie ustawy - Kodeks pracy

Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1655

Status aktu prawnego:obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-10-28
Data wydania:2010-11-25
Data wejścia w życie:2011-01-01
Data obowiązywania:2011-01-01
Organ wydający:SEJM

Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.1)) w art. 1823 § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Pracownik — ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż:

Art. 2. Przepisu art. 1823 § 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do pracownika — ojca wychowującego dziecko przysposobione, który skorzystał z urlopu ojcowskiego w związku z przysposobieniem dziecka przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 3. Wymiar urlopu ojcowskiego, o którym mowa w art. 1823 § 1 ustawy zmienianej w art. 1, wynosi w 2011 r. 1 tydzień.

Art. 4. 1. Pracownik — ojciec wychowujący dziecko, korzystający w dniu 1 stycznia 2012 r. z urlopu ojcowskiego w wymiarze określonym w art. 3, ma prawo do części urlopu w wymiarze odpowiadającym różnicy między podwyższonym a dotychczasowym wymiarem urlopu ojcowskiego.

2. Części urlopu ojcowskiego udziela się bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu w dotychczasowym wymiarze, na pisemny wniosek składany w terminie nie krótszym niż 3 dni przed rozpoczęciem korzystania z takiej części urlopu.

Art. 5. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704 oraz z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz. 1228 i Nr 224, poz. 1459.

Linki sponsorowane

Pytania prawne (3):
Większe okno
Gość
2011-06-30 08:56:25
Odpowiedzi: 1
czy ten urlop ”tacierzyński przysluguje sie co roku ojcu czy czy jednorazowo ?????????
Odpowiedzi (1):
Gość
2012-01-23 07:56:13
jednorazowo, patrz: ,,§ 1. Pracownik — ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż:do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia(...)'' dłuższe okresy dla dzieci przysposobionych (do 7 roku) i dla dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym (do 10 roku) ale też jednorazowo.
Dodaj odpowiedź
Gość
2012-12-30 13:37:04
Odpowiedzi: 0
Czy taki urlop ojcowski przysługuje ojcu ktory nie wychowuje dziecka nawet z nim nie mieszka?ma tylko sądownie przyznane widzenia z dzieckiem.
Gość
2013-05-19 12:05:56
Odpowiedzi: 0
Pracuję od poniedziałku do piątku na 8 godzin tj. od 7.00 do 15.00. Z uwagi na konieczność zakończenia miesiąca na dzień 2 maja 2013 oczywiście 1 maja był dniem świątecznym pracowałam 1 maja.Dzień wolny za 1 maja będę miała oddany w innym dniu okresu rozliczeniowego.Czy będę miała zapłacone za pracę w święto?
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 
Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie