Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj

Kodeks pracy | Konstytucja RP | Kodeks cywilny
Kontakt | Mapa strony
godło polski

Kodeks pracy

Prawo pracy
Portal informacyjny
A A A
Stan prawny: marzec 2021r.
Linki sponsorowane

Zwolnienia od pracy

Rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy

§ 4. Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy, jeżeli obowiązek taki wynikaz z Kodeksu pracy, z przepisów wykonawczych do Kodeksu pracy albo z innych przepisów prawa.

§ 5. Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika wezwanego do osobistego powszechnego obowiązku obrony na czas niezbędny w celu załatwienia sprawy będącej przedmiotem wezwania.

§ 6. Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy na czas niezbędny do stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policji albo organu prowadzącego postępowanie w sprawach o wykroczenia.

§ 7. Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika wezwanego w celu wykonywania czynności biegłego w postępowaniu administracyjnym, karnym przygotowawczym, sądowym lub przed kolegium od spraw wykroczeń; łączny wymiar zwolnień z tego tytułu nie może przekraczać 6 dni w ciągu roku kalendarzowego.

§ 8. Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas niezbędny do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji pojednawczej w charakterze członka tej komisji. Dotyczy to także pracownika będącego stroną lub świadkiem w postępowaniu pojednawczym.

§ 9. Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas niezbędny do przeprowadzenia obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych przewidzianych przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych, o zwalczaniu gruźlicy oraz zwalczaniu chorób wenerycznych.

§ 10. Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika wezwanego w charakterze świadka w postępowaniu kontrolnym prowadzonym przez Najwyższą Izbę Kontroli i pracownika powołanego do udziału w tym postępowaniu w charakterze specjalisty.

§ 11. 1. Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika:

2. Zwolnienie pracownika od pracy w razie konieczności udziału w akcji ratowniczej następuje w trybie przyjętym przez służbę ratowniczą odpowiednia do organizowania takich akcji, zaś w celu uczestniczenia w szkoleniu pożarniczym - na podstawie wniosku właściwej terytorialnie jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej. Czas koniecznego wypoczynku pracownika po zakończeniu akcji ratowniczej ustala osoba, która kierowała taką akcją.

§ 12. Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego krwiodawcą na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi. Pracodawca jest również obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego krwiodawcą na czas niezbędny do przeprowadzenia zaleconych przez stację krwiodawstwa okresowych badań lekarskich, jeżeli nie mogą one być wykonane w czasie wolnym od pracy.

§ 13. 1. Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika w celu przeprowadzenia zajęć dydatkycznych w szkole zawodowej, w szkole wyższej, w placówce naukowej albo w jednostce badawczo-rozwojowej; łączny wymiar zwolnień z tego tytułu nie może przekraczać 6 godzin w tygodniu lub 24 godzin w miesiącu.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do pracownika w razie prowadzenia szkolenia na kursie zawodowym.

§ 14. Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego członkiem rady nadzorczej, działającej u zatrudniającego go pracodawcy, na czas niezbędny do uczestniczenia w posiedzeniach tej rady.

§ 15. Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas obejmujący:

§ 16. 1. Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w § 8 zdanie drugie, § 9, § 11 ust. 1 pkt 2, § 12 oraz § 15, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia ustalonego w sposób okreslony w przepisach wydanych na podstawie art. 297 Kodeksu pracy.

2. W razie skorzystania przez pracownika ze zwolnienia od pracy, o którym mowa w § 5 - 7, 10 oraz w § 11 ust. 1 pkt 1 i 3, pracodawca wydaje zaświadczenie określające wysokość utraconego wynagrodzenia za czas tego zwolnienia w celu uzyskania przez pracownika od właściwego organu rekompensaty pieniężnej z tego tytułu - w wysokości i na warunkach przewidzianych w odrębnych prepisach, chyba, że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia za czas zwolnienia.

Linki sponsorowane

Pytania prawne (8):
Większe okno
Gość
2011-02-14 10:59:13
Odpowiedzi: 0
Czy pracując w systemie zmianowym (24 godz) na pogrzeb teścia przysługuje mi wolne na całą dobę pracowniczą(24godz), czy tylko na 8 godz?
Czy na urodzenie dziecka przysługuje mi dwa dni, czy 16 godz. zwolnienia?
Gość
2011-04-05 09:43:52
Odpowiedzi: 1
Czy w przypadku urlopu okolicznościowego z okazji ślubu pracownika pracodawca może odmówic udzielenia slubu w wybranym przez pracownika terminie. Czy sam może narzucić termin?
Odpowiedzi (1):
Gość
2011-04-26 12:51:12
Pracodawca nie wybiera terminu ślubu, natomiast jest zobowiązany do udzielenia urlopu okolicznościowego.
Dodaj odpowiedź
Jakub
2011-06-07 14:15:45
Odpowiedzi: 1
Witam, jeżeli wziąłem ślub podczas urlopu ojcowskiego to przysługują mi dwa dni urlopu okolicznościowego za ten ślub?
Odpowiedzi (1):
Gość
2017-06-06 15:43:42
nie. Jesli pracownik jest na urlopie ai nagle musi isc na urlop ze wzgledu na slub lub pogrzeb to nie moze wziasc an te dni urlopu okolicznosciowego tylko korzysta dalej z wypoczynkowego. Urlop okolicznosciowy jest udzielany tylko na dni w ktorych pracownik powinien byc w pracy.
Dodaj odpowiedź
Gość
2011-07-25 19:52:44
Odpowiedzi: 0
Witam. 8 maja urodziłam syna, pracodawca przyznał mi 20 tygodni urlopu macierzyńskiego. Czy po zakończeniu tego urlopu przysługuje mi urlop okolicznościowy z tytułu urodzenia dziecka? |Czy zawsze dostaje je ojciec?
Gość
2012-05-21 10:13:10
Odpowiedzi: 0
pracuję w systemie dwuzmianowym dwunastogodzinnym, czy przysługuje mi urlop okolicznościowy na pogrzeb dziadka mojego męża i czy to urlop dotyczący całej mojej zmiany
Gość
2014-12-03 14:27:17
Odpowiedzi: 0
Czy pracodawca ma obowiązek zwolnienia od pracy pracownika na posiedzenie sesji rady gminy. Oczywiście zakładam, że pracownik jest wybrany radnym gminy. Czy wówczas należy się wynagrodzenie za czs nieobecności pracownika.
Gość
2016-01-16 20:00:07
Odpowiedzi: 0
Czy pracodawca może zwolnić mamę nowonarodzonego dziecka z pracy po urlopie wychowawczym lub macieżyńskim?
Gość
2019-01-18 10:27:54
Odpowiedzi: 0
Ile wynosi chorobowe za 2dni zwolnienia?
Zadaj pytanie:
(opcjonalnie, nie będzie widoczny)
APC
 
Do góry
urzędy pracy pomorskie urzędy pracy zachodniopomorskie urzędy pracy warmińsko-mazurskie urzędy pracy podlaskie urzędy pracy mazowieckie urzędy pracy kujawsko-pomorskie urzędy pracy wielkopolskie urzędy pracy lubuskie urzedy pracy lubelskie urzedy pracy łódzkie urzędy pracy dolnośląskie urzędy pracy opolskie urzędy pracy śląskie urzędy pracy świętokrzyskie urzędy pracy podkarpackie urzędy pracy małopolskie